PRIVACY VERKLARING

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

WIJGAANVOORDUURZAAMHEID kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van WIJGAANVOORDUURZAAMHEID, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan WIJGAANVOORDUURZAAMHEID verstrekt. WIJGAANVOORDUURZAAMHEID kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM WIJGAANVOORDUURZAAMHEID GEGEVENS NODIG HEEFT
WIJGAANVOORDUURZAAMHEID verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen
benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan WIJGAANVOORDUURZAAMHEID uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG WIJGAANVOORDUURZAAMHEIDGEGEVENS BEWAART

WIJGAANVOORDUURZAAMHEID bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

WIJGAANVOORDUURZAAMHEID verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van WIJGAANVOORDUURZAAMHEID worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag
op de website. WIJGAANVOORDUURZAAMHEID gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

WIJGAANVOORDUURZAAMHEID maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van WIJGAANVOORDUURZAAMHEID bij Google
zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan WIJGAANVOORDUURZAAMHEID te kunnen verstrekken en om haar
adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
WIJGAANVOORDUURZAAMHEID heeft hier geen invloed op.
WIJGAANVOORDUURZAAMHEID heeft Google geen toestemming gegeven om via WIJGAANVOORDUURZAAMHEID verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Googlediensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar INFO@WIJGAANVOORDUURZAAMHEID.NL zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

WIJGAANVOORDUURZAAMHEID neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van WIJGAANVOORDUURZAAMHEID maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door WIJGAANVOORDUURZAAMHEID
verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met WIJGAANVOORDUURZAAMHEID op via INFO@WIJGAANVOORDUURZAAMHEID.NL. WIJGAANVOORDUURZAAMHEID is een website van WIJGAANVOORDUURZAAMHEID.